Identitijd: 'Mijn eigen ik en hij'

Vandaag opening van de expositie. Mijn werk ''Mijn eigen ik en hij' hangt mooi, meteen links bij binnenkomst. Maar wie is hij..?? Wat door het fragmenteren van de geboorte akte niet meer helemaal te lezen is: deze is van de eerste officieel geboren Drent (Jan Lamberts te Gasselternijeveen, 19-02-1811). Geen familie van mij persoonlijk, maar hij staat voor 'De Drent': iedereen die vóór hem kwam en iedereen er ná. Drente als provincie bestond pas sinds 1815, maar Jan is de eerst geregistreerde geborene.
In dit artikel wordt e.e.a. uiteengezet: http://drentsarchief.nl/nieuws/433-oudste-geboorteakte


Reacties

Populaire posts van deze blog

UITNODIGING EXPO LOKAAL 12

(H)erkenning