Installatie... was dah..??

Iedereen heeft natuurlijk wel eens gehoord van schilder- en beeldhouwkunst. En iedereen heeft daar een wel een beeld bij :-) Tot voor kort heb ik me vooral beziggehouden met schilderkunst of mixed media (gemengde technieken). Hoewel een van de meest voorkomende vormen van hedendaagse kunst is denk ik een iets minder bekende discipline de ‘installatie’; dat is waar ik bijna automatisch op uit kwam bij het project Reestzin. Deelnemers werden uitgedaagd vooral iets te creëren voor buiten (en voor mij ook meer figuurlijk: buiten je eigen kaders te gaan).

Installatie is een kunstvorm waarbij de mogelijkheid bestaat verschillende materialen, technieken en disciplines te combineren. Bijvoorbeeld schilderkunst en video, theater en projectie of beeldhouwkunst en architectuur. In de 60-er en 70-er jaren vonden sommige kunstenaars de tot dan toe bekende kunstvormen te beperkend voor wat ze wilden en bedoelden, dus vanaf die tijd werden de verschillende kunstvormen ook wel gecombineerd. Maar waar het vooral om gaat bij een installatie is de RUIMTE en ook het ervaren van die ruimte door het object/objecten als het ware ‘binnen te gaan’; meestal is er wel een verband tussen de plek waar het object of objecten geplaatst is/zijn en de ruimte er omheen, zoals ook hier: het landschap. Een toeschouwer kan er zich doorheen bewegen en is dan eigenlijk geen toeschouwer meer maar deelnemer. De beleving van een installatie is dus een heel andere dan het beschouwen van bijvoorbeeld een schilderij. Voor mij is het aan de ene kant nu nog een grote vraag of ik vaker een installatie tot stand zal gaan brengen. Aan de andere kant: het is juist ook leuk door iets totaal 'out of the box' te doen (ook al is het maar één keer) kom je toch alweer op hele andere ideeën voor weer andere dingen waar je mee bezig bent, ideeën die je anders misschien niet snel zou hebben. Wat dat betreft is het een aanrader iets te doen wat je nog nooit hebt gedaan, die uitdaging is leuk! In dit geval was het een boeiend proces, ik denk dat ik dan niet alleen voor mezelf spreek wat betreft Reestzin..!


Reacties

Populaire posts van deze blog

UITNODIGING EXPO LOKAAL 12

(H)erkenning